Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

 • Zabawa i edukacja przyrodnicza dla Dzieci z Domu Dziecka w Białymstoku.

  W dniu 13 sierpnia 2014 roku siedzibę Zespołu odwiedziły dzieci z Domu Dziecka w Białymstoku przebywające na wypoczynku w Iwoniczu Zdroju. Pracownicy Zespołu zorganizowali dla dzieci różne atrakcje mające na celu przybliżenie informacji o parkach krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu oraz rozszerzenie wiadomości przyrodniczych poprzez zabawy edukacyjne w tym „Przyrodnicze Koło Fortuny”.

 • Druga ogólnopolska edycja Wielkiego Dnia Pszczół w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 8 sierpnia 2014 r. po raz pierwszy został zorganizowany Wielki Dzień Pszczół. Włączając się w ogólnopolską akcję Zespół zaprosił uczestników półkolonii z Wrocanki do udziału w spotkaniu edukacyjnym z mistrzem pszczelarskim Panem Stanisławem Ciupą. Dzieci dowiedziały się m.in. jak ważne są pszczoły dla naszego otoczenia, jak je chronić i jak wykorzystać owoc ich pracy – miód. Miały też okazję spróbować miodu wielokwiatowego.

 • Edukacja dzieci i młodzieży z Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju.

  W dniu 5 sierpnia 2014 r. odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju. Tematem spotkania było: omówienie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, zaprezentowanie eksponatów zwierząt występujących w naszych lasach oraz poznanie narzędzi z kącika historyczno-etnograficznego. W pierwszej części zajęć skupiliśmy się na omówieniu w oparciu o prezentację multimedialną zasad segregacji odpadów.

 • Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na „Agrobieszczadach 2014”

  W dniach 2-3 sierpnia 2014 r. odbyła się w XIX edycja Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa „Agrobieszczady 2014”. Tegoroczne targi przebiegały pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zaproszenie do wzięcia udziału w targach otrzymał również Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Podczas dwóch dni wakacyjnego, słonecznego weekendu stoisko Zespołu odwiedziło wielu zwiedzających, zainteresowanych przyrodą, kulturą i historią parków krajobrazowych. Na specjalnie przygotowanym stanowisku pracownicy ZKPK w Krośnie rozdawali bezpłatne materiały o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

 • Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na polskaekologia24.pl.

  POLSKA EKOLOGIA zajmuje się wymianą informacji w dziedzinie ochrony środowiska. Od 1997 roku wydaje ogólnopolski katalog, który zawiera kompleksowe informacje o firmach i instytucjach. Publikacja wydawana jest pod honorowym patronatem Ministra Środowiska, adresowana przede wszystkim do potencjalnych inwestorów, jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji, które prowadzą działalność na rzecz jakości środowiska naturalnego w Polsce.

 • Edukacja ekologiczna i przyrodnicza dzieci z okolic Tarnowa.

  W dniu 23 lipca 2014 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przeprowadził prelekcję multimedialną dla uczestników kolonii – dzieci pracowników Zakładów Azotowych z okolic Tarnowa.

 • Prelekcja i konkurs przyrodniczy w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

  W dniu 10 lipca 2014 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji chęć skorzystania zdeklarowało 10-ciu osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie i Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne.

 • Uczniowie z Tarnowa na edukacji ekologicznej.

  W dniu 8 lipca 2014 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odwiedziły dzieci z okolic Tarnowa przebywające na kolonii letniej w ośrodku PCK Rymanów Zdrój. Pracownicy Zespołu przygotowali dla dzieci ciekawą ofertę edukacyjną połączoną z prezentacją multimedialną i zabawami edukacyjnymi.

Strona 1 z 34
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2014-08-21 09:36
 • |
 • Licznik odwiedzin: 405 779