Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

 • Prelekcja w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju.

  W dniu 11 września 2014 roku w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju specjalista ds. edukacji Zespołu przeprowadził prelekcję na temat „Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w systemie ochrony przyrody województwa podkarpackiego”. Oprawą spotkania była wystawa miniatur budownictwa sakralnego z terenu naszego województwa autorstwa Pana Jana Marczaka.

 • Współpraca Zespołu z Izbą Pamięci w Szufnarowej.

  W dniu 10 września 2014 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie a Izbą Pamięci „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie”  w Szufnarowej. Współpraca realizowana będzie poprzez: wzajemne promowanie walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i przyrodniczych terenu Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Zlot Samochodów Terenowych w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym

  W dniu 31 sierpnia 2014 r. pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczyli w wyjeździe patrolowym na teren Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w związku z odbywającym się tam kolejnym Zlotem Samochodów Terenowych „4x4” Czarnorzeki-Korczyna.

 • Promocja monografii Jaślisk.

  W dniu 10 sierpnia 2014 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja” w Lipowcu odbyła się uroczysta promocja monografii „Jaśliska. Dzieje miasteczka i okolicy”. Publikację opracował Pan Artur Bata z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolicy a współpartnerem Projektu był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Zabawa i edukacja przyrodnicza dla Dzieci z Domu Dziecka w Białymstoku.

  W dniu 13 sierpnia 2014 roku siedzibę Zespołu odwiedziły dzieci z Domu Dziecka w Białymstoku przebywające na wypoczynku w Iwoniczu Zdroju. Pracownicy Zespołu zorganizowali dla dzieci różne atrakcje mające na celu przybliżenie informacji o parkach krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu oraz rozszerzenie wiadomości przyrodniczych poprzez zabawy edukacyjne w tym „Przyrodnicze Koło Fortuny”.

 • Druga ogólnopolska edycja Wielkiego Dnia Pszczół w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 8 sierpnia 2014 r. po raz pierwszy został zorganizowany Wielki Dzień Pszczół. Włączając się w ogólnopolską akcję Zespół zaprosił uczestników półkolonii z Wrocanki do udziału w spotkaniu edukacyjnym z mistrzem pszczelarskim Panem Stanisławem Ciupą. Dzieci dowiedziały się m.in. jak ważne są pszczoły dla naszego otoczenia, jak je chronić i jak wykorzystać owoc ich pracy – miód. Miały też okazję spróbować miodu wielokwiatowego.

 • Edukacja dzieci i młodzieży z Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju.

  W dniu 5 sierpnia 2014 r. odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju. Tematem spotkania było: omówienie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, zaprezentowanie eksponatów zwierząt występujących w naszych lasach oraz poznanie narzędzi z kącika historyczno-etnograficznego. W pierwszej części zajęć skupiliśmy się na omówieniu w oparciu o prezentację multimedialną zasad segregacji odpadów.

 • Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na „Agrobieszczadach 2014”

  W dniach 2-3 sierpnia 2014 r. odbyła się w XIX edycja Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa „Agrobieszczady 2014”. Tegoroczne targi przebiegały pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zaproszenie do wzięcia udziału w targach otrzymał również Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Podczas dwóch dni wakacyjnego, słonecznego weekendu stoisko Zespołu odwiedziło wielu zwiedzających, zainteresowanych przyrodą, kulturą i historią parków krajobrazowych. Na specjalnie przygotowanym stanowisku pracownicy ZKPK w Krośnie rozdawali bezpłatne materiały o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

Strona 1 z 34
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2014-09-12 14:09
 • |
 • Licznik odwiedzin: 464 482