Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

 • XXI akcja „SPRZĄTANIA ŚWIATA 2014”.

  W miesiącu kwietniu 2014 r. ruszyła coroczna, największa w Polsce akcja ekologiczna „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014” do której zostało zaproszonych ok. 80 szkół z terenów parków krajobrazowych położonych w województwie podkarpackim. W dniu 26 września 2014 roku w Sanoku odbył się podkarpacki finału XXI akcji „SPRZĄTANIA ŚWIATA 2014”, pod hasłem „TURYSTO SZANUJ ŚRODOWISKO”.

 • Młodzież z Dębicy poznaje Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy.

  W dniu 24 września 2014 roku w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przebywała 33 osobowa grupa młodzieży i opiekunów z Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Pierwszą część zajęć poświęcono zwiedzaniu ekspozycji faunistycznej w siedzibie Zespołu i projekcji filmu krajoznawczego.

 • XXXIII Międzynarodowa Konferencja MRB "KW".

  W dniach 18-20 września 2014 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja na temat „Wpływ czynników antropogenicznych na rozmieszczenie roślin i zwierząt w Karpatach”. Spotkaniesłużyło wymianie doświadczeń w skali Karpat i innych regionów Europy. Podczas Konferencji wygłoszono referaty dotyczące funkcji korytarzy ekologicznych oraz wpływu czynników antropogenicznych na rozmieszczenie niedźwiedzi brunatnych, żubrów i innych ssaków. W ostatnim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa po Bieszczadzkim Parku Narodowym, Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym oraz Parku Krajobrazowym Doliny Sanu. Problematyką sesji terenowej były „Problemy zachowania integralności ostoi dużych drapieżników w Bieszczadach”.

 • XLIV Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów.

  W dniu 19 września 2014 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w XLIV Ogólnopolskim Dukielskim Zlocie Turystów organizowanym przez PTTK Oddział w Krośnie po terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy Zlotu przeszli trasę pieszą na szczyt Beskidu Niskiego - Kamień /857 m. n. p. m./ znajdujący się na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego w rezerwacie przyrody „Kamień nad Jaśliskami”.

 • Prelekcja w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju.

  W dniu 11 września 2014 roku w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju specjalista ds. edukacji Zespołu przeprowadził prelekcję na temat „Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w systemie ochrony przyrody województwa podkarpackiego”. Oprawą spotkania była wystawa miniatur budownictwa sakralnego z terenu naszego województwa autorstwa Pana Jana Marczaka.

 • Współpraca Zespołu z Izbą Pamięci w Szufnarowej.

  W dniu 10 września 2014 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie a Izbą Pamięci „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie”  w Szufnarowej. Współpraca realizowana będzie poprzez: wzajemne promowanie walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i przyrodniczych terenu Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Zlot Samochodów Terenowych w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym

  W dniu 31 sierpnia 2014 r. pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczyli w wyjeździe patrolowym na teren Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w związku z odbywającym się tam kolejnym Zlotem Samochodów Terenowych „4x4” Czarnorzeki-Korczyna.

 • Promocja monografii Jaślisk.

  W dniu 10 sierpnia 2014 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja” w Lipowcu odbyła się uroczysta promocja monografii „Jaśliska. Dzieje miasteczka i okolicy”. Publikację opracował Pan Artur Bata z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolicy a współpartnerem Projektu był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Strona 1 z 35
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2014-09-29 08:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 477 611