Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Kompendium wiedzy

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Prelekcja i konkurs przyrodniczy w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

W dniu 30 lipca 2015 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Spotkanie zostało poprzedzone prezentacją multimedialną obrazującą walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe tych dwóch parków krajobrazowych. Po wysłuchaniu prelekcji 10 uczestników przystąpiło do wypełniania testu. Po sprawdzeniu prac i ocenieniu przez komisję konkursową wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Przeprowadzony konkurs wykazał duże zaangażowanie osadzonych oraz potwierdził idee organizowania edukacji w Zakładach Karnych. Przeprowadzenie prelekcji i konkursu wśród osadzonych ma na celu promowanie idei ekologicznej wśród osób pozbawionych wolności, uświadamiającej potrzebę utrzymania i ochrony zasobów przyrodniczych, zagrożonych przez współczesną cywilizację.

  • Data aktualizacji: 2018-03-29 13:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 078 476