Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Kompendium wiedzy

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

„Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2016-2025” - Nadleśnictwo Baligród.

W dniu 23 września 2015 roku na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród przedstawiciele Zespołu uczestniczyli w pracy komisji ds. opracowania „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2016-2025”. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania oraz uzyskane wyniki edukacyjne. Później zastanawiano się nad zakresem i sposobami upowszechniania wiedzy o gospodarce leśnej wśród społeczeństwa. Spotkanie zakończył wyjazd w teren podczas którego zlustrowano fragmenty infrastruktury służącej edukacji leśnej i turystyce. Część  obszaru Nadleśnictwa Baligród położona jest w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, stąd też ścisła współpraca Zespołu z Nadleśnictwem Baligród. Znajdujące się tam rezerwaty przyrody: „Gołoborze”(rumowisko skalne), „Woronikówka”(naturalne stanowisko cisa) oraz częściowo „Sine Wiry”(przełomowy odcinek rzeki Wetliny wraz z otaczającym lasem) to prawdziwe „perły” przyrody i turystyki. Program ich szerokiego a jednocześnie racjonalnego udostępniania dla potrzeb  edukacji i turystyki jest więc wspólną troską leśników i pracowników Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2018-03-29 13:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 078 470