Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Kompendium wiedzy

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Realizacja Inicjatywy „Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej ” w Domaradzu.

Wraz z zakończeniem w grudniu 2015 roku projektu „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji” przy drodze prowadzącej z centrum wioski Domaradz do przysiółku Podlas utworzone zostało ogólnodostępne dydaktyczno–edukacyjno–ekologiczne miejsce, które będzie służyć rozwojowi edukacji ekologicznej, aktywnych form turystyki rowerowej i pieszej.

W ramach projektu na zaniedbanym i zachwaszczonym terenie wyznaczono miejsce pod inicjatywę, które nieodpłatnie zostało uporządkowane przez mieszkańców. Realizację Inicjatywy organizacyjnie i rzeczowo wspierał Wójt Gminy poprzez m.in. fachowe konsultacje oraz wykonanie przez pracowników prac ziemnych. Merytoryczną pomocą służył również Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przygotowano projekt na dwie dwustronne tablice o Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym (mapę Parku, florę, faunę oraz zabytki historyczno-kulturowe) oraz określono, które gatunki miejscowych  roślin zagrożonych wyginięciem warto nasadzić w tworzonym kąciku dydaktyczno-edukacyjnym.

 

 

  • Data aktualizacji: 2018-07-20 07:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 220 346