Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Kompendium wiedzy

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

V edycja konkursu krajoznawczo-kulturowego dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie

W dniu 22 października 2018 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownice Zespołu przeprowadziły konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji chęć skorzystania zdeklarowało 11-tu osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne do nauki.

Podczas spotkania zaprezentowano walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe wszystkich nadzorowanych przez Zespół parków krajobrazowych poprzez projekcję filmu. Po sprawdzeniu prac i ocenieniu przez komisję konkursową wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

 Przeprowadzony konkurs wykazał duże zainteresowanie przyrodą parków krajobrazowych i zaangażowanie osadzonych oraz potwierdził idee organizowania edukacji ekologicznych w Zakładach Karnych. Spotkania z osadzonymi mają na celu przekonanie ich do wartości proekologicznych, zapoznanie z przepisami o ochronie przyrody na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte różnymi formami ochrony przyrody.

  • Data aktualizacji: 2019-09-18 10:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 433 729