Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Wystawa w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju.

Od 26 listopada 2019 roku w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju czynna jest wystawa fotograficzna ukazująca walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Parków wchodzących w skład Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Uzupełnieniem wystawy są materiały promocyjne Zespołu, z którymi będą mogli zapoznać się zwiedzający wystawę. Fotografie promujące Parki będzie można oglądać w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do końca 2019 roku.

  • Data aktualizacji: 2020-10-23 13:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 809 868