Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

 • Trwa harcerskie lato z edukacją przyrodniczą.

  W dniu 4 sierpnia  2017 roku w Stanicy Harcerskiej w Woli Michowej odbyło się kolejne spotkanie pracownika Zespołu z grupą 90 harcerzy tym razem z Końskich, Starachowic i Krosna. Podczas przeprowadzonej prelekcji  przedstawiono potrzebę ochrony przyrody,  jej cele i formy.

 • Wakacyjna edukacja dzieci z Krosna.

  W dniu 27 czerwca 2017 roku z oferty edukacyjnej Zespołu skorzystała grupa 26 dzieci z ich 4 opiekunami przebywająca na obozie letnim zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie.

 • Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Potoku.

  W dniu 21 czerwca 2017 roku pracownik Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z udziałem 50 uczniów z klas od II do VI oraz ich 5 opiekunów w Szkole Podstawowej w Potoku.

 • Zajęcia terenowe dzieci z Wólki Podleśnej.

  W dniu 20 czerwca 2017 roku grupa 50 dzieci z klas od I do III wraz z 7 opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Wólce Podleśnej uczestniczyła w zajęciach terenowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Edukacja dzieci z „zerówki” ze Szkoły Podstawowej w Jasionce.

  W dniu 20 czerwca 2017 roku grupa 17 dzieci z klasy „O” wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Jasionce zwiedziła ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza Zespołu.

 • Dzieci z Rymanowa w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 7 czerwca 2017 roku grupa 24 dzieci z klas 0-I i 7 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Rymanowie zwiedziła ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu.

 • Finał XXV Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie.

  W dniu 6 czerwca 2017 roku przedstawiciel Zespołu uczestniczył w pracy komisji konkursowej XXV Turnieju Wiedzy Ekologicznej 7 szkół gimnazjalnych z terenu gminy Rymanów organizowanego przez Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie.

 • Szkoła Podstawowa z Wisłoka Wielkiego w Zespole.

  W dniu 6 czerwca 2017 roku 23 uczniów i 6 ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Wisłoku Wielkim zwiedziło ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu.

 • Dzień Dziecka w Duszatynie.

  W dniu 3 czerwca 2017 roku grupa 25 osób (młodzież i opiekunowie) z Domu Dziecka w Żyznowie uczestniczyła w rajdzie organizowanym przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Dzień Dziecka w Zespole.

  W ramach obchodów Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2017 roku Zespół we współpracy z Szkołą Podstawową Nr 1 w Dukli zorganizował spotkanie edukacyjne z udziałem 38 uczniami I klasy i ich 2 opiekunami.

 • Harcerze zawsze blisko przyrody.

  W dniu 27 maja 2017 roku w Zespole podejmowano 32 osobową grupę harcerzy seniorów uczestniczących w zlocie Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego w Iwoniczu Zdroju.

 • Zajęcia edukacyjne w Rymanowie Zdroju.

  W dniu 12 lipca 2017 roku w Domu wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju odbyły się zajęcia           z udziałem 53 dzieci z Rzeszowa i jego okolicy odpoczywających na kolonii letniej w tym uzdrowisku.

  Tematyka spotkania obejmowała ochronę przyrody oraz biologię, miejsce i znaczenie wybranych zwierząt  w środowisku naturalnym.  Przedstawione informacje zainteresowały słuchaczy co skutkowało pytaniami i relacjami dzieci z ich obserwacji przyrody.

  Na koniec spotkania przekazano jego uczestnikom publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu.

 • Zajęcia podczas kolonii letniej w Mokrem.

  W dniu 14 lipca 2017 roku odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 28 dzieci i ich 3 opiekunami przebywającymi na kolonii letniej w Szkole Podstawowej w Mokrem zorganizowanej przez Związek Ukraińców w Polsce. Przedstawiona prezentacja na temat zasobów przyrody i ich ochrony w naszym regionie  zainteresowała  dzieci  tym bardziej, że  przyjechały one na tę kolonię z terenu całej Polski.

  Dzieci w rozmowach i pytaniach porównywały środowisko przyrodnicze swojego miejsca zamieszkania z obserwowanym podczas pobytu w naszym regionie.

  Spotkanie zakończono przekazaniem publikacji edukacyjnych i promocyjnych Zespołu w tym foldera    o Paku Krajobrazowym Doliny Sanu w języku ukraińskim.

 • Harcerskie lato z edukacją przyrodniczą.

  W dniu 17 lipca 2017 roku w Stanicy Harcerskiej w Woli Michowej odbyło się spotkanie pracownika Zespołu z grupą 97 zuchów i harcerzy z Białegostoku. Młodszym słuchaczom przedstawiono prelekcję na temat ochrony przyrody i biologii niektórych zwierząt występujących w naszych lasach, a starszym  przekazano informacje o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym, na terenie którego znajduje się obóz. Tematyka spotkań obejmowała też zasady przebywania w terenach chronionych               oraz wymogi bezpieczeństwa w ruchu turystycznym. Na koniec uczestnikom zajęć przekazano publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu. 

 • Harcerze z Kutna w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym.

  W dniu 24 lipca 2017 roku w Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie odbyło się spotkanie przedstawiciela Zespołu z grupą 40 harcerzy i ich 4 opiekunami z Hufca ZHP Kutno przebywającymi tam na obozie letnim. 

 • Wakacyjny odpoczynek z edukacją przyrodniczą.

  W dniu 26 lipca 2017 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywała grupa 22 dzieci i ich 3 opiekunów, odpoczywająca na półkolonii zorganizowanej przez „Stowarzyszenie Nasza Wrocanka”. Dzieci zostały oprowadzone po ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej, a przekazywane wiadomości o zwierzętach i roślinach zachęciły je do zadawania pytań  i przedstawienia swoich spostrzeżeń dotyczących m. in. środowiska życia zwierząt zamieszkujących nasze lasy.

 • Uczestnicy rajdu w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 26 maja 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza Zespołu zwiedziła grupa 83 uczestników z 9 opiekunami Wojewódzkiego Rajdu „Po bezdrożach” zorganizowanego w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych w Dukli.

 • Szkoła Podstawowa z Wólki Podleśnej z wizytą w Zespole.

  W dniu 23 maja 2017 roku z wizyta w Zespole przebywała grupa 23 dzieci z 3 opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Wólce Podleśnej koło Rzeszowa.

 • Tematyka przyrodnicza ciekawi wszystkich.

  W dniu 18 maja 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu odwiedziła grupa 13 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej.

 • Edukacja i czynna ochrona przyrody w Komborni.

  W dniu 16 maja 2017 rokupracownik Zespołu poprowadził terenowe zajęcia edukacyjne z udziałem 7 dzieci i opiekuna ze Szkoły Podstawowej w Komborni.

 • Spotkanie przedszkolaków z Jasła z przyrodą.

  W dniu 15 maja 2017 roku 58 przedszkolaków i 6 opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Jaśle zwiedziło ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza Zespołu.

 • Zajęcia edukacyjne z udziałem dzieci z Woli Jasienickiej.

  W dniu 10 maja 2017 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia z udziałem 52 osobowej grupy dzieci i ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Woli Jasienickiej.

 • Młodzież z Częstochowy w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 4 maja 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza w Zespole zwiedzała grupa 17 uczniów wraz z 3 opiekunami z Liceum Ogólnokształcącego Nr IV w Częstochowie.

 • Edukacja młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie.

  W dniu 4 maja 2017 roku pracownik Zespołu przeprowadził prelekcję dla 28 uczniów i 7 opiekunów w ramach warsztatów przygotowujących do udziału w XXV edycji Turnieju Wiedzy Ekologicznej.

 • Uczestnicy rajdu w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 28 kwietnia 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą w Zespole zwiedziła grupa 40 uczniów wraz z 6 opiekunami uczestnicząca w XXI Rajdzie „Śladami Historii i Legend” zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych przy współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 10 w Krośnie i Miejskim Zespołem Szkół Nr 1 w Krośnie.

 • Edukacja w Szkole Podstawowej w Krasnej.

  W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Krasnej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 30 dzieci i 3 opiekunów. Położenie tej miejscowości pośrodku Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego ukierunkowało tematykę prelekcji.

 • Gminny Konkurs Ekologiczny w Jasionce.

  W dniu 27 kwietnia 2017 roku przedstawiciel  Zespołu uczestniczył w pracach jury XI Gminnego Konkursu Ekologicznego szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Dukla. W bieżącym roku uczestników eliminacji  podejmował Zespół Szkół Publicznych w Jasionce. 

 • Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Makowiskach.

  W dniu 19 kwietnia 2017 roku w nawiązaniu do zbliżającego się Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Makowiskach odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 30 dzieci z klas od 0 do VI i ich opiekunów.

 • Edukacja przyrodnicza z przedszkolakami.

  W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym w Korczynie odbyły się zajęcia przyrodnicze z grupą 80 dzieci i ich 4 opiekunkami. 

 • Gimnazjaliści z Dukli w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 31 marca 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza zwiedziła grupa 13 uczniów z opiekunem z Gimnazjum w Dukli. 

 • Zwiedzanie ekspozycji w siedzibie Zespołu.

  W dniu 30 marca 2017 roku uczniowie klasy II i III z Zespołu Szkół w Jasionce uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 • Edukacja w Szkole Podstawowej w Długiem.

  W dniu 29 marca 2017 roku pracownik Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z udziałem 44 uczniów i ich opiekunów w Szkole Podstawowej w Długiem koło Zarszyna. 

 • Gimnazjaliści z Jasionki w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 28 marca 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu zwiedziła grupa 27 uczniów Gimnazjum w Jasionce ze swoimi opiekunami. 

 • Wycieczka edukacyjna Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej.

  W dniu 28 marca 2017 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywała grupa 27 uczniów i ich 3 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej. Celem wycieczki szkolnej było zwiedzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej oraz wysłuchanie prelekcji na temat parków krajobrazowych. 

 • Edukacja przyrodnicza w Wysokiej Strzyżowskiej.

  W dniu 22 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej odbyły się zajęcia z udziałem 40 dzieci i ich opiekunów. Tematyka spotkania obejmowała zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym, z potokami i rzekami Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Edukacja w Pierwszym Dniu Wiosny.

  W Pierwszym Dniu Wiosny (21 marca 2017 r.) siedzibę Zespołu odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Spotkanie rozpoczęła prelekcja dotycząca atrakcji turystycznych nadzorowanych przez Zespół parków krajobrazowych, a także przybliżenie działań prowadzonych przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.  

 • Edukacja w Zakładzie Karnym w Moszczańcu.

  W dniu 17 marca 2017 roku w Zakładzie Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu pracownicy Zespołu przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych oraz zakresu działania Karpackich Parków Krajobrazowych. 

 • Przedszkolaki w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 8 marca 2017 roku 12 dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dukli zwiedziło ekspozycje edukacyjno-przyrodniczą Zespołu. 

 • Edukacja przyrodnicza w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz.

  W dniu 1 marca 2017 roku w Zespole Szkól w Siedliskach-Bogusz odbyły się zajęcia przyrodnicze z dwiema grupami młodzieży. Dzieci ze szkoły podstawowej wysłuchały prelekcji na temat ochrony przyrody i wybranych zwierząt zamieszkujących okoliczne lasy, natomiast młodzież gimnazjalna poznała walory przyrodnicze i kulturowe Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, w którego otulinie położone są Siedliska-Bogusz.

 • Edukacja przyrodnicza w Gimnazjum w Krzywczy.

  W dniu 27 lutego 2017 roku w Gimnazjum w Krzywczy odbyły się zajęcia z grupą 20 uczniów biorących udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

 • Dzieci z Jasionki zwiedziły ekspozycję edukacyjno -przyrodniczą w Zespole.

  W dniu 21 lutego 2017 roku grupa 19 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jasionce uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w oparciu o ekspozycje edukacyjno-przyrodniczą Zespołu.

 • Zajęcia edukacyjne w Sanoku.

  W dniu 17 lutego 2017 roku w Gimnazjum nr 2 w Sanoku odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem  26 słuchaczy. Uczestniczyła w nich młodzież przygotowująca się do kolejnego etapu ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz poszerzająca wiedzę w ramach warsztatów ekologiczno-przyrodniczych.

 • Edukacja w Odrzykoniu.

  W dniu 15 lutego 2017 roku w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu odbyła się prelekcja przedstawiciela Zespołu na temat walorów przyrodniczych, kulturowych i historii Czarnorzecko–Strzyżowskiego  Parku Krajobrazowego. 

 • Styczniowa edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

  W dniu 12 stycznia 2017 roku przedstawiciel Zespołu przeprowadził zajęcia dla 45 słuchaczy z Gimnazjum w Wiśniowej  na temat walorów przyrodniczych i kulturowych pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Edukacja przed etapem wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 26 stycznia 2017 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie do swojej siedziby zaprosił dwie drużyny biorące udział w etapie wojewódzkim XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

 • Harcerze z Krościenka Wyżnego zwiedzili ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W dniu 23 stycznia 2017 roku siedzibę Zespołu odwiedzili harcerze z Krościenka Wyżnego. Zwiedzanie rozpoczęto od przybliżenia uczestnikom działalności Zespołu oraz krótkiej charakterystyki parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół. 

 • Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Komborni.

  W dniu 13 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Komborni odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 22 uczniów i ich opiekuna.  Dzieciom przedstawiono prezentację o pobliskim Czarnorzecko- Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.

 • Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Woli Jasienickiej.

  W dniu 12 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Woli Jasienickiej przedstawiciel Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z grupą 98 słuchaczy. Podczas prelekcji przedstawiono walory przyrodnicze i kulturowe Czarnorzecko-Strzyżowskiemu Parkowi Krajobrazowemu, na terenie którego położona jest szkoła. 

 • Edukacja w Zespole Szkół w Żyznowie.

  W dniu 1 grudnia 2016 roku odbyły się zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Żyznowie. Uczniowie podzieleni na grupy ze szkoły podstawowej i z gimnazjum (łącznie 66 osób) wysłuchali prelekcji na temat, graniczącego ze szkołą, Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 

 • Zajęcia edukacyjne w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie.

  W dniu 29 listopada 2016 roku w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie odbyły się zajęcia edukacyjne dla dwóch grup słuchaczy, ze szkoły podstawowej i z gimnazjum, łącznie 234 osoby.

 • Edukacja w Szkole Podstawowej w Godowej.

  W dniu 28 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Godowej odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą 19 słuchaczy. Podczas prelekcji przedstawiono walory przyrodnicze i kulturowe Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego przy granicy którego położona jest szkoła. 

 • Zajęcia przyrodnicze dla dzieci z Jaszczurowej.

  W dniu 24 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą 21 słuchaczy. Omówiono formy ochrony przyrody funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego, w tym Karpackie Parki Krajobrazowe. 

 • Edukacja przyrodnicza w Gimnazjum w Lutowiskach.

  W dniu 23 listopada 2016 roku w Gimnazjum w Lutowiskach odbyły się zajęcia z grupą 16 uczniów biorących udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

 • Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Węglówce i Łękach Strzyżowskich.

  W dniu 9 listopada 2016 roku przedstawiciel Zespołu przeprowadził prelekcję o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Węglówce dla grupy 38 dzieci a następnie w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich dla 100 uczniów. 

 • Spotkanie edukacyjne w Cisnej.

  W dniu 8 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Cisnej odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą 42 dzieci i ich opiekunami. Pogadanka na temat ochrony przyrody oraz biologii niektórych zwierząt naszych lasów spotkała się z zainteresowaniem słuchaczy.

 • Wizyta w Zespole seniorów z Korczyny.

  Z dużą satysfakcją w dniu 18 października 2016 roku przyjęto w Zespole wizytę 18 podopiecznych Domu Seniora VIGOR w Korczynie. Przybyli goście realizowali szerszy program wycieczki, ale nie zabrakło w nim zwiedzenia wystawy eksponatów faunistycznych w siedzibie Zespołu. 

 • Przedszkolaki z Targowisk na wycieczce w Dukli.

  W dniu 14 października 2016 roku grupa 21 dzieci z opiekunami wybrała się na wycieczkę do Dukli. Głównym punktem programu było zwiedzenie wystawy faunistycznej w Zespole a następnie projekcja filmu rysunkowego na temat ochrony środowiska. 

 • Przedszkolaki z Dukli poznają zwierzęta.

  W dniu 13 października 2016 roku przedstawiciel Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne ze 150 osobową grupą dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkół nr 1 w Dukli. 

 • Przedszkolaki z Jasła na wycieczce w Dukli.

  W dniu 11 października 2016 roku 46 dzieci wraz z ich opiekunami z Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaśle wybrało się na wycieczkę do Dukli. Oprócz spaceru po miasteczku w programie były zajęcia w sali edukacyjnej Zespołu.

 • Podsumowanie konkursu przyrodniczego w Szkole Podstawowej w Iwoniczu Zdroju.

  W dniu 4 października 2016 roku w Szkole Podstawowej im. ks. dra Jana Rąba w Iwoniczu Zdroju odbyło się uroczyste podsumowanie II Gminnego Konkursu „Moje wakacyjne spotkanie z przyrodą”.  

 • Edukacja dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Turystycznego „CYBA”.

  W dniu 30 września 2016 roku przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 45 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jedlicze. Odwiedzenie Naszej siedziby było pierwszym punktem planowanej przez Stowarzyszenie Turystyczne „CYBA” wycieczki terenowej. 

 • Dzieci z Szufnarowej w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 29 września 2016 roku w zajęciach w sali edukacyjnej Zespołu uczestniczyło 48 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szufnarowej. Dzieci obejrzały eksponaty faunistyczne oraz wysłuchały informacji o poszczególnych gatunkach zwierząt. 

 • Przedszkolaki z Krosna w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 28 września 2016 roku do sali edukacyjnej Zespołu przyjechała grupa 57 dzieci wraz z 7 opiekunami z Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Krośnie. Uczniów najbardziej interesowały eksponaty faunistyczne i opowieści o ich biologii.

 • Dzieci z Przedszkola Św. Józefa w Krośnie na zajęciach w Zespole.

  Dzieci z Przedszkola Św. Józefa w Krośnie po przejściu trasą ścieżki przyrodniczej „Przy Zamku Kamieniec” utworzonej na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego przyjechały w dniu 27 września 2016 roku do siedziby Zespołu by kontynuować edukację.

 • Dzieci z Iskrzyni w sali Zespołu.

  W dniu 27 września 2016 roku 17 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Iskrzyni uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w siedzibie Zespołu. Słuchacze zwiedzając wystawę eksponatów faunistycznych wykazali się dużym zainteresowaniem i zadawali pytania na temat dzikich zwierząt.  

 • Edukacja przyrodnicza i historyczna dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

  W dniu 26 września 2016 roku 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wietrznie wzięło udział w zajęciach terenowych na trasie ścieżki przyrodniczej „Do złotej studzienki”. Ma ona kształt pętli o długości 4 km i jest miejscem kultu św. Jana z Dukli. 

 • Edukacja ekologiczna uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Krośnie.

  W dniu 26 września 2016 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywała grupa 38 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Krośnie. Uczniowie zwiedzili wystawę przyrodniczą z eksponatami i wysłuchali komentarza na temat poszczególnych gatunków fauny. 

 • Przedszkolaki na zajęciach terenowych.

  W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia  Przedszkolaka w dniu 20 września  2016 roku przedstawiciel  Zespołu przeprowadził zajęcia  terenowe z  udziałem 42 dzieci z Przedszkola Świętego Józefa  w Krośnie „pod czujnym okiem” 6 opiekunów. Marszrutę rozpoczęto spod zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu, gdzie padły już pierwsze pytania dzieci o rolę i historię tego obiektu. 

 • Edukacja w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W dniu 14 września 2016 roku odbyły się zajęcia edukacyjne dla 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Dukli. Uczniowie zwiedzili ekspozycję przyrodniczo – historyczną  oraz uczestniczyli  w projekcji filmów  o tematyce przyrodniczej.

 • Dzieci z Iwli w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 13 września 2016 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 32 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Iwli. Szczególne zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziły eksponaty faunistyczne oraz informacje o ich biologii. 

 • Wakacyjna edukacja harcerzy.

  W dniu 28 lipca 2016 roku pracownik Zespołu spotkał się z 50 osobową grupą harcerzy z Hufca Krosno przebywających na obozie letnim w Stanicy Harcerskiej „Wola” w Woli Michowej. 

 • Wakacyjny wypoczynek połączony z edukacją.

  Prowadzący wakacyjne świetlice środowiskowe w Makowiskach i w Starym Żmigrodzie postanowili połączyć wypoczynek letni z edukacją. Zajęcia przeprowadzono w dniu 21 lipca 2016 roku w sali dydaktyczno – edukacyjnej oraz w Terenowej Bazie Edukacyjnej obok siedziby Zespołu. 

 • Edukacja przedszkolaków z Rogów.

  W dniu 27 czerwca 2016 roku do sali edukacyjnej Zespołu przyjechało 25 przedszkolaków z Rogów wraz z 7 opiekunkami. Zajęcia edukacyjne rozpoczęły się od filmów rysunkowych o tematyce przyrodniczej i pogadanki o przyczynach i celach ochrony przyrody.

 • Zabawa i edukacja przyrodnicza przedszkolaków.

  W dniu 24 czerwca 2016 roku siedzibę Zespołu odwiedziły dzieci z Przedszkola w Łężynach. W trakcie zajęć w siedzibie Zespołu przedstawiono przedszkolakom walory środowiska kulturowego prezentując przedmioty codziennego użytku, które dają wyobrażenie o dawnym życiu na wsi oraz wykonywanych pracach w gospodarstwie domowym. W dalszej części zwiedzający mogli zapoznać się z bogactwem przyrody parków krajobrazowych i obejrzeć ekspozycję przyrodniczą.

 • Zajęcia edukacyjne w Jaszczurowej.

  W dniu 17 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 33 dzieci. Starsi uczniowie wysłuchali prelekcji na temat pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego a młodsze o zwierzętach żyjących w naszych lasach.

 • Przedszkolaki z Głowienki w sali edukacyjnej.

  W dniu 17 czerwca 2016 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywała grupa 38 przedszkolaków z Głowienki. Dzieci obejrzały wystawę faunistyczna i wysłuchały komentarza na temat poszczególnych eksponatów oraz wymogów ochrony przyrody. 

 • Rajd z okazji Dnia Dziecka.

  Z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 2016 roku Zespół zorganizował rajd dzieci i ich opiekunów (25 osób) z Domu Dziecka w Żyznowie. Program rajdu obejmował przejście trasą turystyczną po terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 

 • Edukacja dzieci z Jaślisk w sali edukacyjnej i w terenie.

  W dniu 1 czerwca 2016 roku 21 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jaśliskach uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w sali edukacyjnej Zespołu na temat ochrony przyrody oraz wartości przyrodniczych i historycznych Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 

 • Zajęcia w sali edukacyjnej Zespołu.

  W miesiącu maju w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą 22 dzieci z Przedszkola w Dukli, 42 dzieci z Przedszkola w Miejscu Piastowym oraz 12 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubatówce.

 • Sejmik Ekologiczny w Węglówce.

  W dniu 31 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Węglówce odbył się XVI Sejmik Ekologiczny szkół z terenu gminy Korczyna. W tym roku hasłem problemowym było „Zdrowo jemy, dobrze się czujemy”. 

 • Warsztaty ornitologiczne w Tyrawie Wołoskiej.

  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Fundacją Dziedzictwa Przyrodniczego zorganizowało warsztaty z zakresu edukacji środowiskowej pod hasłem „Przyroda polskich Karpat - jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej”. W spotkaniu które odbyło się     w dniu 18 maja 2016 roku w Tyrawie Wołoskiej licznie uczestniczyli nauczyciele przyrody oraz przedstawiciel Zespołu.

 • Prelekcja w Gimnazjum w Mchawie.

  W dniu 16 maja 2016 roku odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 33 uczniów z Gimnazjum w Mchawie. Tematyka prelekcji przeprowadzonej przez pracownika Zespołu obejmowała walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe pobliskiego Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto dla szkoły i młodzieży przekazano publikacje edukacyjne i promocyjne. 

 • Edukacja ekologiczna w Łężanach.

  W dniu 13 maja 2016 roku 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Łężanach wysłuchało prelekcji pracownika Zespołu na temat ochrony przyrody i zwierząt żyjących w naszych lasach. Dla szkoły przekazano komplet publikacji edukacyjnych Zespołu a dla dzieci gadżety promujące parki krajobrazowe. 

 • W teren z seniorami !

  W dniu 12 maja 2016 roku 38 osób zrzeszonych w Klubie Seniora Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa Oddział w Sanoku uczestniczyło w wycieczce krajoznawczej prowadzonej przez przedstawiciela Zespołu po terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

 • Edukacja Szkole Podstawowej w Polanie.

  W dniu 11 maja 2016 roku odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 24 dzieci w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Polanie. Dzieci wysłuchały prezentacji na temat walorów przyrodniczych i kulturowych miejscowego Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz na temat zwierząt występujących w okolicznych lasach. Spotkanie było też okazją do przekazania szkole oraz dzieciom publikacji edukacyjnych i promocyjnych Zespołu.

 • Przedszkolaki poznają przyrodę.

  W dniu 6 maja 2016 roku pracownik Zespołu przeprowadził spotkanie edukacyjne z udziałem 49 dzieci w Przedszkolu w Iwoniczu. Dzieci poznały zwierzęta naszych lasów oraz podstawowe zagrożenia dla naszej przyrody.

 • Obchody Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Jaśliskach.

  W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Jaśliskach odbyły się  obchody Dnia Ziemi w których uczestniczyło 240 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Na tę okoliczność młodzież przygotowała tematyczny program artystyczny.

 • Wakacyjna edukacja harcerzy.

  W dniu 15 lipca 2014 roku pracownik Zespołu spotkał się z młodzieżą przebywającą na obozie letnim w Stanicy ZHP Krosno w Woli Michowej. Podczas prelekcji urozmaiconej prezentacją komputerową omówiono walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego oraz zasady przebywania na tym obszarze.

 • Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w Wietrznie.

  W dniu 4 grudnia 2014 roku odbyły się zajęcia z dziećmi w Szkole Podstawowej w Wietrznie na temat ochrony przyrody oraz zwierząt naszych lasów. Następnie młodzież gimnazjalna wysłuchała prelekcji na temat form ochrony przyrody oraz walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Karpackich Parków Krajobrazowych.

 • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jodłowej.

  W związku z przekazaniem pod nadzór Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie podkarpackiej części Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w dniu 15 kwietnia 2015 roku odbyły się zajęcia w Szkole Podstawowej w Jodłowej leżącej w sąsiedztwie Parku.

 • Prelekcja o zasadach segregacji odpadów w Krempnej.

  W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Krempnej przedstawiciel Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne dla 60 uczniów z klas 0-III. 

 • Dzieci z Chorkówki w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 3 grudnia 2014 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce uczestniczyły w zajęciach przeprowadzonych w sali edukacyjnej Zespołu. W programie było zwiedzenie wystawy faunistycznej i etnograficznej, projekcja filmu krajoznawczego oraz rozpoznawanie głosów zwierząt za pomocą tablicy interaktywnej.

 • Wakacyjna edukacja w Lesku.

  W dniu 3 lipca 2015 roku w budynku Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lesku odbyło się spotkanie pracownika Zespołu z młodzieżą z powiatów: tarnobrzeskiego i stalowowolskiego przebywającą na obozie letnim. 

 • Spotkanie z seniorami w Korczynie.

  W dniu 6 kwietnia 2016 roku w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Korczynie odbyło się spotkanie pracownika Zespołu z 17 seniorami. 

 • Edukacja ekologiczna i „Sprzątanie Świata” w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

  W dniu 23 października 2014 roku w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyły się zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej związane z segregacją odpadów i akcją „Sprzątania Świata”. Skazani z zainteresowaniem obejrzeli tematyczne prezentacje opracowane przez młodzież gimnazjalną a nagrodzone w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 • Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrówce na zamku Kamieniec.

  W dniu 12 czerwca 2015 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrówce przebywały na wycieczce w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. W programie była edukacja przyrodniczo–historyczna, prowadzona przez pracownika Zespołu, podczas przejście trasą ścieżki edukacyjnej „Przy Zamku Kamieniec”.

 • Zajęcia edukacyjne w Jabłonicy Polskiej.

  W dniu 26 stycznia 20116 roku pracownik Zespołu spotkał się z grupą 20 uczniów z Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej, którym przedstawił prezentację multimedialną na temat walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, w którego otulinie znajduje się ta miejscowość.

 • Edukacja przed etapem wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W ramach przygotowań młodzieży do udziału w  etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przeprowadził cykl zajęć edukacyjnych w szkołach  uczestniczących w tej imprezie:

 • Edukacja ekologiczna dzieci w Korczynie.

  W dniu 1 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Korczynie pracownik Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z dwiema grupami dzieci (52 uczniów).Starsze dzieci z klasy VI wysłuchały prelekcji na temat wartości przyrodniczych i kulturowych pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie z klas I-III zgromadzeni w świetlicy uczestniczyli w zajęciach na temat ochrony przyrody i środowiska oraz zwierząt żyjących w naszych lasach.

Strona 1 z 2
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2017-08-11 12:38
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 002 902