Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

1

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Strona główna BIP

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie został utworzony w 1995 r. w celu zachowania i ochrony wartości przyrodniczych historycznych i kulturowych części Bieszczadów, Beskidu Niskiego oraz Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego.

Cel ten realizowany jest w dialogu ze wszystkimi zarządcami i właścicielami terenu na zasadach zrównoważonego rozwoju.


W skład ZKPK w Krośnie wchodzi 5 parków krajobrazowych:

  • Jaśliski Park Krajobrazowy,
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy,
  • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy,
  • Park Krajobrazowy Doliny Sanu,
  • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (częsć położona w województwie podkarpackim).
  • Data aktualizacji: 2018-12-14 10:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 630 398