Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

II etap postępowania - rozmowa kwalifikacyjna, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. ochrony środowiska.

II etap postępowania - rozmowa kwalifikacyjna, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. ochrony środowiska z zastosowaniem metody: zestaw 15 pytań, jednakowych dla wszystkich kandydatów.

Do rozmowy kwalifikacyjnej, która  odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r. od godz. 9:00 zaprasza się wszystkich kandydatów uczestniczących w I postępowaniu kwalifikacyjnym – teście merytorycznym.

O dokładnej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poszczególni kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

                                                                                                                 Komisji kwalifikacyjna:

                                                                                                                                 Przewodniczący:        Anna Zajdel

                                                                                                                                        Członkowie komisji:    Anna Marczyńska

                                                                                                                                                                     Stanisław Kubit

  • Data aktualizacji: 2019-10-14 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 535 067