Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. ochrony środowiska w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,

38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a

 

 

Komisja  Rekrutacyjna do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. ochrony środowiska w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, powołana Zarządzeniem Nr 5/2016 Dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z dnia 17 marca  2016 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko pracy specjalisty wyłoniona została: Pani Paulina Grałek zamieszkała Teodorówka 287, która uzyskała najlepszy wynik (test + rozmowa kwalifikacyjna): 70,33 pkt (na 118 punktów możliwych do uzyskania).

 

Skład Komisji:

Przewodniczący Komisji:           -           Anna Zajdel

Członek Komisji:                       -           Stanisław Kubit     

                                                 -           Anna Marczyńska  

  • Data aktualizacji: 2019-10-14 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 535 050