Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a

Komisja  Rekrutacyjna do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, powołana Zarządzeniem Nr 11/2017 Dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z dnia 20 listopada 2017 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy głównego księgowego wyłoniona została: Pani Ilona Centka, która uzyskała najlepszy wynik: 73,3 punktów (na 75 punktów możliwych). 

Przewodniczący Komisji: - Anna Zajdel

Członek Komisji: - Paulina Grałek

                              - Ignacy Bielecki

  • Data aktualizacji: 2019-10-14 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 535 054