Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-05-25 00:25:08

Aktualności

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

W dniu 22 kwietnia 2017 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyła się XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, której partnerem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Uczestnikami tej interdyscyplinarnej Olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Organizacja eliminacji wojewódzkich polegała na: części pisemnej, w której każdy uczestnik rozwiązywał test pisemny składający się z 50 zadań opracowanych przez Główny Komitet. Po sprawdzeniu testów przez jury, 12-stu najlepszych uczestników, (którzy uzyskali największą liczbę punktów – niezbędne jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi) zostali zakwalifikowani do części ustnej. Część ta składała się z losowanych zestawów pytań problemowych (3 pytań trudniejszych po 5 pkt oraz 3 łatwiejszych po 3 pkt), na które uczniowie odpowiadali publicznie na sali przed jury i pozostałymi uczniami, którzy nie zakwalifikowali się do części ustnej, nauczycielami oraz innymi gośćmi eliminacji. Następnie wyniki części ustnej każdego finalisty zostały zsumowane z jego rezultatem z części pisemnej.  Do etapu krajowego (centralnego) przeszło wyłącznie 7 uczestników ustnych eliminacji etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali najwyższą łączna punktację z obu części.