Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-09-26 02:08:17

Aktualności

Otwarto ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą w Lipowcu.

W dniu 22 września 2017 roku uroczyście otwarto  ścieżkę dydaktyczno- przyrodniczą  w Lipowcu (gm. Jaśliska). Zamiarem twórców ścieżki jest podniesienie świadomości ekologicznej miejscowej ludności i turystów, a także wspieranie ochrony przyrody. Powstała ona w ramach projektu “Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ścieżka przebiega po terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze o wyjątkowych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. Jej długość wynosi łącznie 4 km wzdłuż drogi leśnej, w kierunku Kamienia, po której przebiega też niebieski szlak turystyczny. Podczas wycieczki można poszerzyć wiedzę z pomocą  8 tablic edukacyjnych, opisujących spotykane na trasie rośliny. Inicjatorem powstania ścieżki jest Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic przy wydatniej pomocy Nadleśnictwa Rymanów - gospodarza tych lasów. Przedstawicielowi Zespołu przypadł zaszczyt poprowadzenia po ścieżce pierwszej wycieczki z udziałem młodzieży szkolnej.