Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-05-27 05:36:46

Aktualności

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy.

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w związku ze sporządzeniem projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001.

      W dniu 27 czerwca 2018 r. przedstawiciel  Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Komańczy w spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy w związku ze sporządzeniem projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001.Organizatorem spotkania w Komańczy  była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz firma Krameko sp. z o.o. w Krakowie. 

W pierwszej części spotkania przedstawiono projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady  tj. opis granic obszaru, zagrożenia, warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony, wskazania do zmian w studiach i planach).

  W drugiej części spotkania przedstawiono projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady  tj. działania ochronne, wskaźniki właściwego stanu ochrony, monitoring działań ochronnych, monitoring stanu ochrony.

W trzeciej części  poszczególni  uczestnicy spotkania przedstawili swoje wnioski , które były podstawą do dyskusji. Następnie  podsumowano i zakończono spotkanie .