Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-08-14 01:47:03

Dane nie umieszczone w BIP

Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

WNIOSEK DO POBRANIA

Kalendarz ścienny 2014