Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-10-26 09:05:56

Struktura organizacyjna Zespołu.

inż. Andrzej Krężałek

akrezalek@parkikrosno.pl

p.o. Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych

mgr inż. Ilona Centka

icentka@parkikrosno.pl

Główny Księgowy

mgr inż. Tomasz Biały

tbialy@parkikrosno.pl

Główny specjalista ds. turystyki i rekreacji

mgr Anna Marczyńska

amarczynska@parkikrosno.pl


Starszy specjalista ds. ochrony przyrody

mgr inż. Paulina Grałek

pgralek@parkikrosno.pl

Starszy specjalista ds. ochrony środowiska i kadr

 inż. Monika Jankowicz

mjankowicz@parkikrosno.pl

Specjalista ds. edukacji

mgr inż. Jakub Szczurek

jszczurek@parkikrosno.pl

Specjalista ds. ochrony środowiska i krajobrazu

Grzegorz Cichy

gcichy@parkikrosno.pl 

Strażnik

Mariola Zima

Pracownik gospodarczy

Kalendarz ścienny 2014