Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Kompendium wiedzy

1

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

 • Tablice ostrzegawcze: Uwaga! Spadające odłamki w rezerwacie przyrody "Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego".

  Regionala Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z pojawiającymi się doniesieniami o niebezpieczeństwie w rezerwacie przyrody "Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego" wzdłuż szlaku pieszego umieszczone zostały tabliczki ostrzegawcze:Uwaga! Spadające odłamki.

 • Etap parkowy XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 11 stycznia 2019 roku odbył się III etap (parkowy) ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego celem było wyłonienie najlepszych drużyn reprezentujących trzy parki krajobrazowe administrowane przez Zespół. 

 • Konkurs plastyczny na Ekologiczną Ozdobę Bożonarodzeniową - wyniki!

  W dniu 19 grudnia w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów w konkursie „EKOLOGICZNA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”. 

 • Etap gminny XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 14 grudnia 2018 r. na terenie trzech parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbył się etap gminny XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

 • „Zewnętrzne uwarunkowania programowania rozwoju województwa podkarpackiego po roku 2020”

  W dniu 11 grudnia 2018r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów RPO WP 2021- 2027 „Zewnętrzne uwarunkowania programowania rozwoju województwa podkarpackiego po roku 2020”.

 • Konferencja naukowa pt. „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowo-archeologicznego na wybranych obszarach RDLP w Krośnie 2017-2018".

  W dniu 30.11.2018r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w konferencji naukowej, o charakterze sprawozdawczym w ramach projektu pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych - kontynuacja" – zadanie „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego". 

 • V edycja konkursu krajoznawczo-kulturowego dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie

  W dniu 22 października 2018 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownice Zespołu przeprowadziły konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. 

 • VIII Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach.

  W dniach 25 i 26 października 2018r. w Rzeszowie odbył się VIII Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach. Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym od 2011 r., podczas którego rozmawia się o innowacyjnych rozwiązaniach i narzędziach marketingowych dla regionów. 

 • Dzień Krajobrazu 2018

  W dniu 19 października 2018 roku pracownicy ZKPK w Krośnie uczestniczyli w obchodach „Dnia Krajobrazu 2018” w Birczy, którego organizatorem był Zespół  Parków Krajobrazowych w Przemyślu. 

 • Konferencja „Góry bez granic – transgraniczne szlaki turystyczne”

   W dniu 12 października 2018r. przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Rzeszowie w Konferencji otwierającej projekt „Góry bez granic - transgraniczne szlaki turystyczne”. 

 • XV Noc Nietoperzy

  W dniu 5 października 2018 roku w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyła się XV Noc Nietoperzy, która połączona została z Międzynarodową Konferencją pn. „Odpowiedzialność człowieka za przetrwanie nietoperzy”. 

 • III spotkanie mediacyjne dla wszystkich grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę w województwie podkarpackim.

  W dniu 21 sierpnia 2018r. pracownik   Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie uczestniczył  w  III spotkaniu mediacyjnym dla wszystkich  grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę w województwie podkarpackim, które odbyło się w Cisnej. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia". W pierwszej części spotkania przedstawiono prezentację projektu  „Razem dla Zielonego Podkarpacia”.    

 • Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

  Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w związku ze sporządzeniem projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001.

  W dniu 27 czerwca 2018 r. przedstawiciel  Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Komańczy w spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy w związku ze sporządzeniem projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001.Organizatorem spotkania w Komańczy  była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz firma Krameko sp. z o.o. w Krakowie. 

 • Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

  W związku z rozpoczęciem XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do udziału uczniów szkół z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i otuliny administrowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Agrobieszczady 2018.

  W dniach 28 – 29 lipca 2018 roku odbyły  w Lesku XXIII Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa – „Agrobieszczady 2018”. W tym roku swoją obecność zaznaczył Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie promując  na stoisku wystawowym wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz walory krajobrazowe pięciu parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół.

 • Karpacki Jarmark Turystyczny

  W dniu 29 lipca 2018 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie miał swoje stoisko na Karpackim Jarmarku Turystycznym  w  Ustrzykach Dolnych. Organizatorem Jarmarku był Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze

  specjalisty ds. edukacji z Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Nabór na wolne stanowisko

  Nabór na stanowisko specjalisty ds. edukacji w Zespole  Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 

  Specjalista ds. edukacji w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

 • Uczniowie z Wólki Podleśnej w siedzibie Zespołu

  W dniu 11 czerwca 2018 roku grupa 30 dzieci z klas V wraz z  opiekunami ze Szkoły Podstawowej 

  w Wólce Podleśnej  odwiedziła siedzibę Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Uczniowie uczestniczyli  w zajęciach  prowadzonych w sali edukacyjnej Zespołu, zwiedzili ekspozycję edukacyjno- przyrodniczą zawierającą stałą ekspozycję prezentującą środowisko wodne, leśne 
  i łąkowe; ekspozycję geologiczną oraz ekspozycję etnograficzno – historyczną. 

 • Warsztaty fotograficzne 

  W dniach 13-15 czerwca 2018 r. uczniowie klasy III kierunku fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie uczestniczyli w warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Współpraca z młodzieżą ma na celu rozbudzanie i uwrażliwianie na piękno i bogactwo  otaczającej nas przyrody, którą warto zarejestrować w obiektywie aparatu fotograficznego. Tym razem celem  foto wyprawy był Park Krajobrazowy Doliny Sanu

 • Finał XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

  W dniach 4-8 czerwca b.r. odbył się finał XVII edycji ogólnopolskiego  konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego organizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Zmagania konkursowe miały miejsce 5 czerwca w auli wykładowej Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Brali w nich udział finaliści (4-osobowe drużyny gimnazjalistów) z 16 województw, którym towarzyszyli opiekunowie – nauczyciele, dyrektorzy i koordynatorzy konkursu z parków krajobrazowych poszczególnych województw. W pierwszym etapie tego konkursu, zadaniem uczestników było  rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań. Test obejmował  zagadnienia, dotyczące ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz wiedzy o parkach krajobrazowych Polski. W  drugim etapie uczniowie rozpoznawali 45 gatunków roślin i zwierząt chronionych oraz roślin pospolitych. Etap trzeci był zadaniem drużynowym, polegającym na interpretacji mapy topograficznej.

 • XXV akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2018"- KONKURS

  Marszałek Województwa Podkarpackiego,  Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu i  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, wspólnie z Nadleśnictwem Rymanów  ma przyjemność zaprosić do wspólnej XXV akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2018” o zasięgu wojewódzkim.

 • Podsumowanie VIII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „ULOTNE ZJAWISKA UCHWYCONE W OBIEKTYWIE NA TERENIE KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH"

  Podsumowanie VIII Edycji  Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „ULOTNE  ZJAWISKA UCHWYCONE W OBIEKTYWIE NA TERENIE KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH"

   Organizatorzy Konkursu:

  • Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
  • Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie.
 • Dzień Dziecka z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych

  Z okazji Dnia Dziecka w dniu 8 czerwca 2018 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przy współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Lutowiska zorganizował rajd dla dzieci i ich opiekunów (30 osób) z Domu Dziecka w Żyznowie. Program rajdu obejmowała krótka prelekcja dotycząca terenu Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz przejście ścieżką przyrodniczą Dwernik - Kamień z pola namiotowego w miejscowości Nasiczne na widokowy szczyt o wysokości 1004 m n.p.m, będący jednym z żeber Połoniny Wetlińskiej, który tworzy imponująca wychodnia skalna.  

 • VII Rajd Nordic Walking

  Kontynuując tradycję współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Krośnie  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie był po raz VII organizatorem Rajdu Nordic Walking, którego celem jest rozbudzanie aktywności fizycznej wśród seniorów oraz promocja wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych terenu parku. 

 • XXVI Turniej Wiedzy Ekologicznej

  4 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie odbył się finał XXVI Turnieju Wiedzy Ekologicznej, którego współorganizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W ramach tego turnieju, uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych mieli możliwość udziału w trzech formach konkursowych:   

 • Edukacja gimnazjalistów „Na Węgierskim Trakcie”

  Edukacja gimnazjalistów „Na Węgierskim Trakcie”

  W dniu 4 czerwca 2018 r. salę edukacyjną Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odwiedziła grupa 110 uczniów klas II i III Gimnazjum Dwujęzycznego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Po obejrzeniu ekspozycji  edukacyjno-przyrodniczej  w siedzibie Zespołu w Dukli, młodzież udała się na trasę ścieżki historyczno-krajobrazowej  „Na Węgierskim Trakcie” aby kontynuować edukację w terenie połączoną ze zwiedzaniem Jaślisk. Podsumowaniem  edukacji było wspólne ognisko na polu namiotowym na Stasianie.   

 • Rajd „Majówka”

  W dniu 8 maja 2018 r. dzieci z klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z opiekunami wzięły udział w zorganizowanym przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych rajdzie „Majówka”. Trasa tego rajdu wiodła ścieżką przyrodniczą „W Przełomie Jasiołki”, znajdującą się  na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego w granicach Rezerwatu "Przełom Jasiołki".

 • IV Rajd Młodego Ekologa 

  W dniu 8 maja 2018 r.  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie po raz kolejny był organizatorem wspólnego wyjścia w teren pod nazwą „IV  Rajd Młodego Ekologa” dla  dzieci z Przedszkola Gminnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Dukli . W tym roku  zaplanowano pokazać dzieciom fragment Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności trasę widokową ścieżki historycznej „Na Węgierskim Trakcie”. 

 • Majówka z Żubrem Pompikiem – ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkolaków

  W dniu 16 maja 2018 roku w ARTKINO w Krośnie odbyło się spotkanie edukacyjne pracownika Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z przedszkolakami, w którym wzięło udział 114 dzieci i 15 opiekunów. Spotkanie dotyczyło realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Majówka z Żubrem Pompikiem”. Organizatorami tego projektu są MOMAKIN i EGoFILM.

 • Znamy zwycięzców IV etapu (wojewódzkiego) XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 23 marca 2018r. w  Auli budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   w Rzeszowie odbył się IV etap (wojewódzki) XVII edycji ogólnopolskiego konkursu  „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Organizatorami byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 • IV ETAP - WOJEWÓDZKI – XVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI.

  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie informuje, że 23 marca 2018r. o godz. 10.00  w Auli budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (II p.), Al. Ł. Cieplińskiego 4, odbędzie się IV etap (wojewódzki) ogólnopolskiego konkursu  Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. 

 • Tytuł: Znamy zwycięzców III etapu – parkowego - XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 12 stycznia 2018 roku odbył się III etap – parkowy - XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

 • Życzenia Świąteczne

  Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym 2018 Roku składa Dyrekcja oraz Pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Regulamin Konkursu fotograficznego

  REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

  ULOTNE  ZJAWISKA UCHWYCONE W OBIEKTYWIE NA TERENIE KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH"

  1. Organizatorzy:

  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,

  Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie.

 • Młodzież z Częstochowy w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 10 listopada 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza w Zespole zwiedzało 15 uczniów wraz z 3 opiekunami  z Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Wizyta w sali była wstępem do zaplanowanego kilkudniowego pobytu na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 

 • Podsumowanie konkursu przyrodniczego w Szkole Podstawowej w Iwoniczu Zdroju.

  W dniu 5 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Iwoniczu Zdroju, odbyło się spotkanie podsumowujące III edycję konkursu pn.: „Moje wakacyjne spotkania z przyrodą”, w której uczestniczył przedstawiciel Zespołu. W konkursie wzięło udział 55 dzieci ze szkół podstawowych            z Lubatowej, Lubatówki i Iwonicza-Zdroju. Oprawę artystyczną  imprezy stanowiła wystawa prac konkursowych wykonanych przez dzieci, które inspirowane były wakacyjnym kontaktem  z przyrodą. Wręczenie nagród poprzedziła ciekawa i barwna inscenizacja pt.: „Co w trawie piszczy?”, przygotowana przez „Ekodetektywów” z iwonickiej szkoły. Zespół  Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie był jedną  z instytucji wspierających ten  konkurs.

 • Edukacja w Szkole Podstawowej w Cisnej.

  W dniu 25 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Cisnej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem  55 dzieci i 4 opiekunów. Tematyka obejmowała charakterystykę zwierząt związanych z środowiskiem wodnym, a w szczególności z gatunkami występującymi w naszych rzekach. Przekazywane informacje bardzo zainteresowały dzieci, zadawały wiele pytań oraz z wielkim zaangażowaniem opowiadały o własnych obserwacjach okolicznej przyrody . Spotkanie zakończyło się przekazaniem publikacji promocyjnych Zespołu.   

 • VII Rajd Ekoturystyczny „Pieczonego Ziemniaka”.

  Już po raz siódmy  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie był współorganizatorem  Rajdu Ekoturystycznego „Pieczonego Ziemniaka” w dniu 20 października 2017 r.  na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. W piątkowy mglisty poranek na trasę rajdu wyruszyła 45 osobowa grupa uczniów  wraz z opiekunami ze szkół  powiatu krośnieńskiego.

 • PL-BY-UA  2014-2020

  W dniu 24-25 października 2017 r.  pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył na zaproszenie w Rocznej Konferencji Programu Współpracy Transgranicznej  POLSKA-BIAŁRUŚ-UKRAINA 2014-2020 odbywającej się w Rzeszowie  w której wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji z trzech krajów objętych Programem

 • IX Konferencja Ekologiczna  

  Organizatorem IX Konferencji Ekologicznej  był Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle oraz Jasielskim Stowarzyszeniem CONSENSUS. Temat tegorocznej edycji brzmiał : „Krążenie materii w ekosystemach zmienionych antropogenicznie”. 

 • Otwarto  ścieżkę dydaktyczno- przyrodniczej w Lipowcu.

  W dniu 22 września 2017 roku uroczyście otwarto  ścieżkę dydaktyczno- przyrodniczą  w Lipowcu (gm. Jaśliska). Zamiarem twórców ścieżki jest podniesienie świadomości ekologicznej miejscowej ludności i turystów, a także wspieranie ochrony przyrody. 

  Powstała ona w ramach projektu “Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • Noc z nietoperzami w Czarnorzekach.

  W dniu 29 września 2017 roku odbyła się XIV Noc Nietoperzy w Czarnorzekach, pod hasłem: „Poznajemy nietoperze”. Imprezę rozpoczęło VIII Międzynarodowe Sympozjum na temat: „Obiekty sakralne w ochronie zwierząt - przyszłość i teraźniejszość” w Dworku Szeptyckich w Korczynie. Następnie, w Domu Ludowym w Czarnorzekach, odbyło się spotkanie edukacyjne z przyjaciółmi nietoperzy, młodzieżą i nauczycielami, podczas którego przedstawiono wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego pod hasłem: „Nietoperze liczą na nas” oraz zaprezentowano wystawę kilkuset prac przesłanych przez młodych twórców.

 • Uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego.

  W dniu 28 września  2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji konkursu fotograficznego pod hasłem: „SELFIE W KARPACKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH”, zorganizowanego przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wspólnie ze Szkołą  Podstawową z Oddziałami  Integracyjnymi nr 14 w Krośnie. Po ogłoszeniu wyników i  wręczeniu nagród oraz wyróżnień, uczestnicy uroczystości zwiedzili „nową” ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą  Zespołu. Następnie, przy wspólnym posiłku, wymieniano uwagi  oraz dyskutowano nad  tematem kolejnej edycji konkursu. Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom .

 • XVII edycja ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – rozpoczęta.

  W związku z rozpoczęciem XVII edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do udziału uczniów gimnazjów z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i otuliny zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres siedziby Zespołu lub adres e-mail: pgralek@parkikrosno.pl do dnia 20 października 2017 roku.

 • Europejski Dzień Współpracy

  W dniu 24 września 2017 r. na terenie skansenu Muzeum Budownictwa Ludowego  w Sanoku odbył się  uroczysty koncert i impreza plenerowa  poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu Polski Wschodniej.

  Tradycję obchodów Europejskiego Dnia Współpracy zainicjowała Komisja Europejska, aby przybliżyć mieszkańcom Europy ideę współpracy  międzynarodowej i podkreślić znaczenie projektów transgranicznych.

 • XXIV akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – Polska 2017" KONKURS – ROZSTRZYGNIĘTY !!!!!

  W dniu 19 września 2017 roku w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w  Przemyślu  Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Przewodniczący:

  Pan Jacek Cieśliński -Inspektor w Oddziale Gospodarki Odpadami Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

  1. Członkowie:
 • Wołoska Koliba

  W dniu 17 września 2017 roku w Daliowej na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego odbyła się „Wołoska Koliba - folkowe spotkanie na pasterskim szlaku”. W programie tej ciekawej imprezy był kiermasz produktów przetwórstwa lokalnego i rękodzieła, warsztaty muzyczno-wokalne i taneczne, koncerty zespołów folkowych, pokazy filmów pasterskich, animacje dla dzieci i pokazy procesu powstawania serów kozich

 • Laureaci VII edycji konkursu fotograficznego „SELFIE W KARPACKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH”.

  Laureaci VII edycji konkursu fotograficznego „SELFIE W KARPACKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH”.

  W dniu 21 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów VII edycji konkursu fotograficznego „SELFIE W KARPACKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH”.

 • Obchody  Wielkiego Dnia Pszczół.

  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Dukli zorganizował  w dniu 8 sierpnia 2017 roku obchody „Wielkiego Dnia Pszczół”. Impreza odbyła się w Terenowej Bazie Edukacyjnej  przy siedzibie Zespołu w Dukli . Uczestniczyły w niej dzieci wraz z opiekunami z Dukli i Krosna oraz zaproszeni goście (łącznie 65 osób) .

 • Prezentacja Parków Krajobrazowych na Karpackim Jarmarku Turystycznym

  W dniu 27 i 30 lipca 2017 roku pracownicy Zespołu uczestniczyli w Karpackim Jarmarku Turystycznym  w  Arłamowie i Ustrzykach Dolnych. Organizatorem Jarmarku był Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.  Na  dwudniowym stoisku Zespół  prezentował  publikacje edukacyjne poświęcone walorom przyrodniczym i kulturowym parków krajobrazowych położonych w Bieszczadach /Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Doliny Sanu/. Odwiedzający stoisko zadawali wiele pytań i wyrażali swoje opinie na temat możliwości

 • Informacja

  Informujemy, że dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

 • Wspólne patrolowanie terenów chronionych.

  W dniu 29 czerwca 2017 roku z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie przeprowadzono wzmożone działania operacyjno-prewencyjne pod nazwą „Bieszczady 2017” na obszarze powiatów: leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego.

 • XXIV akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – Polska 2017" - KONKURS.

  Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wspólnie z Urzędem Gminy Krasiczyn, Nadleśnictwem Krasiczyn oraz Szkołą Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie ma przyjemność zaprosić do wspólnej XXIV akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA - Polska 2017”  o zasięgu wojewódzkim.

 • Uroczyste zakończenie roku akademickiego na KUTW w Krośnie.

  W dniu 22 czerwca 2017 r. w auli ZSKU przy ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 • Warsztaty fotograficzne na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

  W dniach 12-14 czerwca br. na terenie Ciniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego odbyły się warsztaty fotograficzne dla uczniów z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.  

 • XVII Sejmik Ekologiczny pod hasłem „Czyste Powietrze dla Ziemi” w Węglówce.

  W dniu 6 czerwca 2017 roku przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczyli w XVII Sejmiku Ekologicznym pod hasłem „Czyste Powietrze dla Ziemi”, zorganizowanym w Zespole Szkół w Węglówce.

 • Podkarpacie najlepsze!

  W dniu 6 czerwca 2016 roku odbył się V etap XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, organizowany przez Porozumienie Parków Krajobrazowych. Tegorocznym ogólnopolskim organizatorem XVI edycji konkursu był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
  Parków Krajobrazowych w Kielcach.

 • VI Rajd Nordic Walking.

  W dniu 1 czerwca 2017 odbył się VI Rajd Nordic Walking organizowany przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Celem organizacji rajdu Nordic Walking jest pobudzenie aktywności fizycznej wśród seniorów oraz ukazanie walorów krajobrazowych terenu. 

 • III Rajd Młodego Ekologa.

  W dniu 17 maja 2017 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie po raz kolejny zorganizował dla dzieci z Przedszkola Gminnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Dukli, III Rajd Młodego Ekologa. W tym roku zaplanowano poznanie terenu Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności miejscowości Olchowiec.

 • Ruszył portal Kamery – Bieszczady.pl.

  Pomysł uruchomienia kamer w miejscu, które od lat fascynuje piękną przyrodą i ciekawą historią zrodził się kilkanaście miesięcy temu. Kamery-bieszczady.pl to portal stworzony z myślą zarówno o mieszkańcach Bieszczadów i okolic, miłośnikach dzikiej natury, jak turystów, których z roku na rok tutaj przybywa.

 • Informacja.

  Informujemy, że dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie za ekwiwalentnym odpracowaniem w sobotę 6 maja 2017 r.

 • Obchody Dnia Ziemi i IV edycja konkursu krajoznawczo—kulturowego dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu.

  W dniu 24 kwietnia 2017 roku w ramach podpisanego porozumienia o współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. 

 • XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

  W dniu 22 kwietnia 2017 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyła się XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, której partnerem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 • Wesołych Świąt!

  Mile spędzonych Świąt Wielkanocnych w prawdziwie wiosennym nastroju, radości, pogody ducha,smacznego jajka i wesołej zabawy w lany poniedziałek życzą Parki Krajobrazowe w Krośnie.

 • Konferencja „Przybliżyć naturę – dobre praktyki przyrodnicze w codziennym życiu”

  W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej odbyła się konferencja otwierająca projekt POIS.02.04.00-00-0101/16 Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”.

 • "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - znamy zwycięzców etapu wojewódzkiego.

  W dniu 24 marca 2017 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyły się eliminacje w ramach IV etapu XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

 • Dąb Józef Europejskim Drzewem Roku 2017!

  Dąb Józef, który rośnie na terenie otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku w miejscowości Wiśniowa ma już 650 lat. Z pomiarów wynika, że ma w obwodzie 675 cm i 30 metrów wysokości.

 • STOP WYPALANIU TRAW!

  Przestrzegamy przed wypalaniem traw i apelujemy o zdrowy rozsądek. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych!

 • XIV Rajd Zimowy.

  W dniu 10 lutego 2017 r. odbył się XIV Rajd Zimowy po terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Organizatorem rajdu był PTTK Oddział w Krośnie,  w którym na zaproszenie uczestniczył pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 • Leśne fotografie 2016.

  W dniu 8 lutego 2017 r. w czytelni głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbyło się  otwarcie wystawy pokonkursowej oraz  uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom  konkursu „Leśne fotografie 2016”. 

 • Konferencja podsumowująca realizację projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”.

  W dniu 31 stycznia 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”. Po 5 latach zakończyła się obserwacja szlaków wędrówek dzikich zwierząt w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Na podstawie otrzymanych danych powstała dokładna mapa korytarzy migracyjnych wybranych gatunków wskaźnikowych m.in.: wilków, niedźwiedzi brunatnych, rysi, żubrów czy jeleni. 

 • Spotkanie opłatkowe.

  W dniu 17 stycznia 2017 roku przedstawiciel Zespołu uczestniczył w Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krośnie. Prócz tradycyjnych życzeń noworocznych, spotkanie było okazją do podsumowania działalności Towarzystwa w minionym roku oraz nakreślenia planu imprez turystycznych w roku bieżącym.

 • Etap parkowy XVI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W styczniu 2017 roku odbył się III etap (parkowy) ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego celem było wyłonienie najlepszych drużyn reprezentujących trzy parki krajobrazowe administrowane przez Zespół. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 25 pytań, 15 z nich to pytania ogólne obejmujące wiedzę z zakresu biologii i geografii, zaś 10 pytań dotyczyło pięciu parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół. Ocena końcowa drużyny była sumą punktów poszczególnych jej członków.

 • Ekspozycja edukacyjno–przyrodnicza w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W ostatnie dni listopada 2016 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zakończył  realizację projektu pn. „Utworzenie  ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”. Projekt został sfinansowany z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działania 4.5. Różnorodność biologiczna.

 • Wigilia w Domu Dziecka w Żyznowie.

  W dniu 22 grudnia 2016 r. przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wziął udział w wieczorze wigilijnym zorganizowanym w Domu Dziecka w Żyznowie.

 • Etap gminny XVI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 9 grudnia 2016 r. na terenie trzech parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbył się etap gminny XVI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

 • Podsumowanie konkursu plastycznego „Moja kartka świąteczna – BOŻE NARODZENIE 2016”.

  W dniu 8 grudnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów w konkursie „Moja kartka świąteczna – BOŻE NARODZENIE 2016”.

 • Konkurs przyrodniczy „Ekologiczny karmnik dla ptaków” rozstrzygnięty.

  W pierwszych dniach listopada br., z inicjatywy wychowawcy działu penitencjarnego  i przedstawicieli Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ogłoszono wśród skazanych z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu konkurs na wykonanie ekologicznego karmnika dla ptaków.

 • III Forum Gmin Karpackich.

  W dniach 1-2 grudnia 2016 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie  uczestniczył w III Forum Gmin Karpackich z hasłem przewodnim „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni”. Forum odbywało się Rzeszowie, a organizowane było w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”.

 • Podsumowanie VI edycji konkursu fotograficznego pt. „KRAJOBRAZY KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”.

  W dniu 28 października 2016 r. w Miejskim  Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 odbyło się podsumowanie VI edycji konkursu fotograficznego pt. „KRAJOBRAZY KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”.

 • VI Rajd Ekoturystyczny „Pieczonego Ziemniaka”.

  21 października 2016 r. na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego został zorganizowany przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie VI Rajd Ekoturystyczny „Pieczonego Ziemniaka”. Uczestnikami wędrówki była młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli.

 • Warsztaty fotograficzne na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

  W dniach 17-18 października br. na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego odbyły się warsztaty fotograficzne dla uczniów z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Grupa 18 osób pod opieką Pana Artura Kuligi przez 2 dni miała okazję uwieczniać piękno przyrody Parku. 

 • Prezentacja Parku Krajobrazowego Vychodne Karpaty w ZS nr 2 w Dukli.

   W dniu 11 października 2016 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Dukli odbyła się prezentacja Parku Krajobrazowego Vychodne Karpaty. W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i CHKO Vychodne Karpaty prezentację prowadziła Pani Anna Mackova.

 • Komunikat o przebiegu VI edycji konkursu fotograficznego.

  W dniu 10 października 2016 r. odbyło się posiedzenia Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów VI edycji konkursu fotograficznego „KRAJOBRAZY KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”.

 • Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  W dniu 8 października 2016 r. przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017  Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.

 • XXV Młodzieżowy Rajd „Poznajemy Bieszczady”.

  W dniu 30 września 2016 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Krośnie w XXV Młodzieżowym Rajdzie „Poznajemy Bieszczady” organizowanym na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 

 • Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej świętuje 20-lecie powstania.

  Historia kolejki, jej związek z krajobrazem, specyficzny urok tego rodzaju transportu, duża wartość widokowa tras przejazdowych, zasługują na uwagę, oraz zmuszają do podjęcia akcji ratowania niszczejącej atrakcji tego regionu. Stąd też z inicjatywy grupy jej miłośników powołano do życia Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która w dniu 2 października 2016 roku świętowała swoje 20-lecie działalności.

Strona 1 z 6
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2019-01-14 13:28
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 753 923