Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

1

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Jaśliski Park Krajobrazowy

Rezerwat przyrody "Wadernik"

 Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989r. (Monitor Polski nr 44 poz. 357 z 1989r.) został utworzony na terenie Nadleśnictwa Dukla, Leśnictwo Maszana, rezerwat przyrody "Wadernik". Celem utworzenia rezerwatu jest "zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa   pospolitego na terenie Beskidu Niskiego". Położony jest na obszarze wsi Mszana i Ropianka na terenie gminy Dukla w południowej części województwa podkarpackiego, obejmuje części stosunkowo wąskiej, głęboko wciętej doliny potoku oraz zachodnie i południowe stoki nad ciekiem wodnym. Rozpiętość wysokościowa rezerwatu jest niewielka i wynosi 56m (520m n.p.m. najniższy punkt do 576m n.p.m. najwyższy). Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest żyzna buczyna karpacka oraz na trzech niewielkich polanach (źródliska i wysięki) zbiorowisko łąkowe z rzędu Molinietalia.

W drzewostanie panuje jodła z udziałem buka, niekiedy pojawia się domieszka jawora, świerka, osiki i innych gatunków.

 

W składzie flory rezerwatu zanotowano dotychczas 203 gatunki roślin naczyniowych. Gatunki objęte ochroną ścisłą to storczyk szerokolistny, storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, storczyk męski, podkolan biały, cis pospolity i z grzybów soplówka jodłowa. Gatunki objęte ochroną częściową to kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, przytulia wonna, pierwiosnek wyniosły, kalina koralowa.

  • Data aktualizacji: 2019-01-14 13:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 753 922