Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Lista osób zakwalifikowanych do naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Lista osób zakwalifikowanych do naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

1. Joanna Bukowczyk

2. Ilona Centka

3. Andrzej Ziembicki

4. Elżbieta Źrebiec

Postępowanie rekrutacyjne w naborze na wolne stanowisko głównego księgowego odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 roku, w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ul. Trakt Węgierski 8a  38-450 Dukla. 

W tym dniu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z  zastosowaniem metody: zestaw 15 pytań, jednakowych dla wszystkich kandydatów.

O dokładnej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poszczególni kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

                                                                                                                                         Komisja rekrutacyjna:

                                                                                                                                         Przewodniczący: Anna Zajdel

                                                                                                                                         Członkowie:    Paulina Grałek

                                                                                                                                                                Ignacy Bielecki

  • Data aktualizacji: 2019-10-14 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 535 023