Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

 • Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na polskaekologia24.pl.

  POLSKA EKOLOGIA zajmuje się wymianą informacji w dziedzinie ochrony środowiska. Od 1997 roku wydaje ogólnopolski katalog, który zawiera kompleksowe informacje o firmach i instytucjach. Publikacja wydawana jest pod honorowym patronatem Ministra Środowiska, adresowana przede wszystkim do potencjalnych inwestorów, jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji, które prowadzą działalność na rzecz jakości środowiska naturalnego w Polsce.

 • Edukacja ekologiczna i przyrodnicza dzieci z okolic Tarnowa.

  W dniu 23 lipca 2014 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przeprowadził prelekcję multimedialną dla uczestników kolonii – dzieci pracowników Zakładów Azotowych z okolic Tarnowa.

 • Prelekcja i konkurs przyrodniczy w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

  W dniu 10 lipca 2014 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji chęć skorzystania zdeklarowało 10-ciu osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie i Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne.

 • Uczniowie z Tarnowa na edukacji ekologicznej.

  W dniu 8 lipca 2014 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odwiedziły dzieci z okolic Tarnowa przebywające na kolonii letniej w ośrodku PCK Rymanów Zdrój. Pracownicy Zespołu przygotowali dla dzieci ciekawą ofertę edukacyjną połączoną z prezentacją multimedialną i zabawami edukacyjnymi.

 • Warsztaty edukacyjne w Tatrzańskim Parku Narodowym.

  W dniach 2-5 lipca 2014 roku pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczyli w warsztatach terenowych: „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych parków narodowych położonych na obszarze Natura 2000 do celów turystyki i edukacji na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego”.

 • IV Plener malarski „Lato w Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym”.

  W dniach 1-5 lipca 2014r. w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym „Stępinka” w Stępinie odbył się IV Plener Malarski – „Lato w Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym", którego organizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W plenerze uczestniczyli zaproszeni artyści z Polski południowo – wschodniej.

 • Wakacje z edukacją.

  W dniu 3 lipca 2014 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik” w Lesku pracownik Zespołu spotkał się z dziećmi, młodzieżą i opiekunami z okolic Przemyśla (86 osób) przebywających tam na kolonii letniej o profilu turystyczno-krajoznawczym.      

                                                                    

 • Targi Boguchwała 2014.

  W dniu 29 czerwca 2014 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Targach Dni Otwartych Drzwi zorganizowanych przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale połączonych z XVI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

Strona 1 z 33
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2014-07-25 10:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 374 206